سررسید مدیریت موثر وقت

وقتی صحبت از “مدیریت زمان، یا مدیریت موثر وقت” می‌کنیم، به واقع سخن از مدیریت عمر و مدیریت بر خودمان می‌کنیم. واقعیت مسلّم اینکه هر یک از ما موجودی منحصر بفرد هستیم و در میان تمامی آفریدگان حضرت آفریدگار و بطور خاص در میان ۱۰۸ میلیارد انسانی که تا امروز پا به عرصه‌ی خاک نهاده‌اند و فرزندان آدم و حوا هستند، ما منحصر بفرد هستیم. یعنی نه در میان ۱۰۱ میلیارد انسانی که آمده‌اند و به رحمت خدا رفته‌اند و نه در میان ۷ میلیاردی که هم اکنون روی کره‌ی خاکی حیُّ و حاضر هستند، هر یک از ما یگانه هستیم و هیچ مثل و مانندی نداشته، نداریم و البته نخواهیم داشت. اینجاست که معنی برابری مدیریت زمان با مدیریت عمر و یکسانی مدیریت موثر وقت با مدیریت بر خودمان بهتر درک می‌شود.

معرفی تصویری کتاب

در این ویدیو، دکتر محمدطاهر کرمانی به معرفی اثر خود، یعنی کتاب سررسید مدیریت موثر وقت می‌پردازند و از ویژگی‌ها و کاربردهای بی نظیر این ابزار تعالی و پیشرفت متوازن صحبت می‌کنند.