چـشــم انداز صنــعـت پـتـروشـیمـی ایـران

سه کتاب دکتر کرمانی

تازه‌ ترین کتاب‌ها

کتاب حرفه‌ای‌گرایی اخلاقی

در سازمان و مدیریت

نویسنده دکتر محمدطاهر کرمانی

۲۶٫۰۰۰ تومان

سررسید مدیریت موثر وقت

برای پیشرفت و تعالی متوازن
این کتاب سررسید “مدیریت موثر وقت” اقدامی نوآورانه و در راستای تبدیل دانسته ها و خواسته های ما در حوزه ی مدیریت زمان، به نتایج و تحقق اهداف ما طراحی شده است.
کتاب سررسید“مدیریت موثر وقت” بر اساس ۴۹ تکنیک و فلسفه های مدیریت موثر وقت با ترکیبِ سازنده ی آن با سررسید و روزشمارِ هفته ها و ماه های سال، این امکان را می دهد که همانند یک آینه ی تمام قد روز به روز زندگی مان را در آن ببینیم. هفته به هفته بایستیم و نگاهی خردمندانه و کارشناسانه در هفته ی گذشته و برنامه ریزی عملیاتی و کاربردی برای هفته آینده ی خود داشته باشیم

تازه ترین رویدادها

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت چهاردهم

برنامه دُر گرانمایه شبکه قرآن  - مدیریت موثر وقت - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش چهاردهم- شبکه... read more

مدیریت موثر وقت در شبکه قرآن

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت دهم

برنامه دُر گرانمایه شبکه قرآن  - مدیریت موثر وقت - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش دهم- شبکه... read more

مدیریت موثر وقت در شبکه قرآن

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت نهم

برنامه دُر گرانمایه شبکه قرآن  - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش نهم- شبکه قرآن مدیریت زمان تکنیک هایی... read more

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت هشتم

دُر گرانمایه و مدیریت وقت  - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش هشتم- شبکه قرآن مدیریت زمان تکنیک هایی... read more

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت هفتم

دُر گرانمایه و مدیریت وقت  - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش هفتم - شبکه قرآن محمد کرمانی در... read more

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت ششم

دُر گرانمایه و مدیریت وقت  - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش ششم  - شبکه قرآن محمد کرمانی در... read more

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت پنجم

دُر گرانمایه و مدیریت وقت دُر گرانمایه - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش پنجم  - شبکه قرآن محمد کرمانی... read more

در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت چهارم

دُر گرانمایه - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش چهارم  - شبکه قرآن محمد کرمانی در شبکه قرآن با... read more

You've just added this product to the cart: